INTERNATIONAL CONFERENCE ON FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF - CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLIBERTAT RELIGIOSA I DE CONSCIÈNCIA
2-3 June, 2022 - Barcelona

KEY DEADLINE

Call for abstracts: 1 April, 2022

Benvinguts

Welcome

El I Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, convocat per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i la Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, tindrà lloc a Barcelona el 2 i 3 de juny de 2022. La trobada tindrà com a objectius:

  • Presentar els resultats preliminars de l’informe elaborat sobre la situació catalana.
  • Compartir bones pràctiques locals, regionals o internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció de la llibertat religiosa i de consciència.
  • Analitzar els estàndards internacionals de valoració de l’exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i de prevenció de les seves vulneracions.
  • Crear debat d’experts i responsables d’entitats internacionals sobre la situació internacional i tendències de la llibertat religiosa i de consciència, així com sobre metodologies, categories i indicadors d’anàlisi de la realitat de la llibertat religiosa.

El Congrés tindrà lloc a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

The First International Conference on Freedom of Religion and Belief, convened by the Blanquerna Observatory on Media, Religion and Culture and the General Directorate for Religious Affairs of the Department of Justice of the Government of Catalonia, will take place in Barcelona on 2-3 June, 2022. The goals of the conference are to:

  • Present the preliminary results of the report about the situation in Catalonia.
  • Share good practices at the local, regional or international level in regards to the management of religious diversity and the promotion of religious freedom.
  • Analyze the international standards that assess the exercise of the right to religious freedom and the prevention of violations to the right. 
  • Create a debate among experts and members of international institutions about the international situation and trends in freedom of religion and conscience, as well as methodologies, categories and indicators for the analysis of the reality of religious freedom.

The Conference will take place at the Faculty of Communication and International Relations Blanquerna (Ramon Llull University).

CONFIRMED SPEAKERS

Greetings

AWARDS TO THE BEST FINAL DEGREE PROJECT, BEST FINAL MASTER PROJECT AND BEST DOCTORAL THESIS ON FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF

Any questions?